Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти   

Статут закладу освіти

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу світи згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом осіти його засновником 

Ліцензований  обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу (українська)

 Наявність вакантних осад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) 

 Матеріально-технічне забезпечення закладу (згідно з ліцензійними умовами)

 Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу 

Звіт про діяльність закладу за 2021/2022 навчальний рік

Правила прийому до закладу

 Умови доступності зкладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг, їх вартість, порядок надання та оплати (додаткових освітніх послуг заклад не надає)

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Кошторис на 2023 рік

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості

Інформація про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Моніторинг підготовки учнів 11 класу до ЗНО

Заходи для покращення результатів ЗНО

Внутрішній моніторинг 9, 11 клас