Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти   

Вибір підручників

Статут Лозівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району Вінницької області (нова редакція)

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Структура та органи управління закладом

Кадровий склад учителів закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Територія обслуговування, закріплена за закладом

Фактична кількість учнів закладу

Мова освітнього процесу (українська)

Наявність вакантних осад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Результати моніторингу якості освіти

Річний звіт про діяльність закладу 

Умови доступності зкладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила прийому до закладу

Перелік додаткових освітніх послуг

Інформація про використання публічних коштів